بنفشه 7 ساله مادیان
وات سکرت
گل گتیر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
نبرده یونس آتابای ابراهیم بدویزاده ناصر قلرعطا 1500 50.0 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
نبرده حاج قربان محمد بابکی ابراهیم بدویزاده عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 7 / 9 01:05.830 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
مبتدی بهروز آق آتابای و عبدالباسط بابکی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 7 / 7 01:05.890 -