جنیتیل 8 ساله نریان
جاست جنی
پایدار
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
مبتدی باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق قربان محمد اودک 1000 52.0 4 / 8 01:02.520 -