جنی سیتی 8 ساله مادیان
جاست جنی
آقاقیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
مبتدی باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5 / 8 01:05.450 -