بای بای 7 ساله نریان 086811
مای جوی
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 127
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 127
ریتینگ مسافت : 127
بهترین ریتینگ : 129
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 31 16 28 51.61% 1,643,000,000
بندرترکمن 5 2 4 40.00% 264,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 2 2 100.00% 140,000,000
مجموع 39 20 34 51.28% 2,047,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره گنبد
1398/02/13
کلاس 1(بنچ مارک 125) حاج نوری گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 58.5 2 / 5 (3.0) 00:59.253 127
هفته دوم بهاره گنبد
1398/01/30
کلاس 1 (بنچ مارک 125) حاج نوری گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 60.0 1 / 6 00:59.410 127
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 1 کمال گلدیانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1200 59.0 3 / 4 (3.5) 01:10.940 128
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 1 کمال گلدیانی ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 129
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 1 کمال گلدیانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 60.0 5 / 6 (8.5) 01:03.540 129
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
هندیکاپ حاجی نوری گلدیانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60.0 2 / 4 (5.0) 00:58.020 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1000 61.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 59.0 1 / 11 01:09.580 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 59.0 1 / 7 01:39.460 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1200 61.0 2 / 9 01:11.860 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1200 61.0 3 / 9 01:13.450 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هندیکاپ حاج امان گلدیانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60.0 1 / 8 01:01.120 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
هندیکاپ امان محمد کمالی و عرشی وجدانی سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 62.0 6 / 6 01:00.810 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
هندیکاپ هتل مروارید صدرا بهشهر سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 61.0 1 / 6 00:58.280 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
هندیکاپ عرشی وجدانی و حاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 60.0 1 / 5 01:00.000 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
هندیکاپ حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1600 59.0 1 / 8 01:40.960 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
هندیکاپ حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 58.0 1 / 6 00:59.740 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 46 تا 270 حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 60.0 2 / 5 01:12.160 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
هندیکاپ حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 60.0 2 / 7 01:00.610 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 59.0 1 / 4 01:00.500 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 58.0 1 / 6 00:59.960 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
هندبکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 57.0 1 / 5 01:37.800 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 55.0 1 / 6 01:10.140 -
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
هندیکاپ حاجی کریمی وعرشی وجدانی سلیم خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 5 00:59.540 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53.0 3 / 6 01:10.630 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53.0 2 / 6 01:11.250 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1600 54.0 5 / 7 01:41.770 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 6 00:59.210 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
هندیکاپ عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 53.0 2 / 11 01:12.420 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
از 40 تا 142 عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 53.0 1 / 6 01:00.290 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
هندیکاپ طواق قلی گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 3 / 7 01:01.670 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
از 36 تا 142 عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 57.0 2 / 7 01:01.910 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
از 40 تا 142 عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 1 / 11 01:01.800 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
از 24 تا 142 عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 55.0 1 / 9 01:14.210 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
از 18 تا 142 حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 55.0 1 / 10 01:01.170 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/21
از 10 تا 142 حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 54.0 1 / 8 01:00.310 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
از 8 تا 142 کمال گلدیانی سلیم خوجملی 1000 55.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/18
از 10 تا 142 عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 2 / 12 01:03.560 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
از 8 تا 142 حاج نوری گلدیانی عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 7 01:00.820 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
از 10 تا 142 عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 5 / 6 01:05.600 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
نبرده کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 1 / 7 01:04.660 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
مبتدی کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 4 / 11 01:06.380 -