ریوبندر 5 ساله نریان
القاسی
آرچر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 4 50.00% 157,000,000
آق قلا 2 1 2 50.00% 53,500,000
تهران 2 2 2 100.00% 196,000,000
مجموع 10 6 8 60.00% 406,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 1 امین رادان رشید روشنی 1550 0.0 103
هفته ششم تهران
1397/06/30
کورس کاندیشن (اهداي كاپ و جوايز نفيس از طرف ريو كالكشن) امین رادان رشید روشنی 1000 57.5 103
هفته پنجم تهران
1397/06/23
هندیکاپ کلاس 1 امین رادان رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 6 01:00.670 87
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
از 36 تا 48 امتیاز امین رادان امیر جعفرپور ستار مهرانی 1000 58.0 8 / 9 01:01.860 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
هندیکاپ تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
از 28 تا 54 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور یاسر جرجانی 1000 53.0 1 / 4 01:00.890 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
از 36 تا 58 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 2 / 8 01:00.720 -
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
از 24 تا 82 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 10 01:00.690 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
از 4 تا 82 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 8 01:00.880 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
از 8 تا 50 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 11 01:01.270 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
از 8 تا 50 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 2 / 6 01:03.000 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
از 2 تا 48 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:01.310 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
مبتدی تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 5 / 9 01:07.090 -