نیمار 5 ساله نریان
تلاش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 81
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 81
ریتینگ مسافت : 81
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 4 16.67% 165,750,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 17,000,000
مجموع 13 2 5 15.38% 182,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالطیف تمری امیر مختومی 1000 53.0 1 / 7 01:00.010 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالطیف تمری 1600 52.0 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالطیف تمری بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 / 8 01:01.150 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالطیف تمری آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 8 01:02.270 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 0.0 7 / 9 01:02.070 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
یعقوب کم بنیامین جرجانی 1000 0.0 5 / 6 01:01.600 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
یعقوب کم نورمحمد بهادر 1000 0.0 4 / 6 01:01.890 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
یعقوب کم بنیامین جرجانی 1200 52.0 1 / 7 01:12.980 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1200 52.0 4 / 7 01:14.010 -
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 52.0 6 / 7 01:02.710 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
یعقوب کم بی نام 1000 52.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1200 52.0 5 / 5 01:15.120 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
یعقوب کم بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 / 7 01:02.950 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 53.0 2 / 8 01:05.790 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/09
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 52.0 2 / 5 01:01.490 -