سیگان 5 ساله نریان 607141
سلویه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
بهترین ریتینگ : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 2 20.00% 112,000,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 61,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 16 3 4 18.75% 173,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 مهدی کر محمد نظری 1200 58.5 68
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
هندیکاپ کلاس 4 مهدی کر میکائیل توماچ 1000 55.5 68
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 4 طاهر کر میکائیل توماچ محمد خوجملی 1550 0.0 9 / 10 (23.0) 01:40.154 74
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 3 محمد قلی کر میکائیل توماچ اسحاق قاضلی کر 1200 53.0 74
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 4 محمد قلی کر میکائیل توماچ ابوطالب چاریزاده 1200 57.0 74
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 24 تا 34 امتیاز محمد قلی آق عبدالمجید کم آق اویلی بشگرد 1550 52.0 3 / 9 (7.25) 01:37.690 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 24 تا 34 امتیاز محمد قلی آق عبدالمجید کم محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 11 (5.25) 01:00.880 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
از 24 تا 28 امتیاز طاهر کر عبدالمجید کم ستار مهرانی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 24 تا 34 امتیاز طاهر کر عبدالمجید کم آرش ایری 1000 52.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 24 تا 34 امتیاز طاهر کر عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 9 (6.25) 01:01.610 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 24 تا 34 امتیاز طاهر کر شهرام خوجملی 1700 52.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 24 تا 32 امتیاز طاهر کر شهرام خوجملی آرمین آق آتابای 1550 52.0 7 / 9 (20.0) 01:43.340 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 24 تا 32 امتیاز طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1600 52.0 6 / 11 01:43.330 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
از 16 تا 22 امتیاز طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 52.0 1 / 10 01:41.990 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از 16 تا 22 امتیاز مهدی کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
از 16 تا 12 امتیاز طاهر کر اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1200 52.0 12 / 12 01:18.310 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
از 16 تا 22 امتیاز طاهر کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 8 01:04.280 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
از 16تا 24امتیاز طاهر کر فرهاد قزل 1000 0.0 5 / 6 01:03.330 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
16تا22امتیاز طاهر کر فرهاد قزل 1550 0.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
کورس ویژه طاهر کر فرهاد قزل ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 10 01:03.750 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
از 16 تا 38 طاهر کر فرهاد قزل قربان محمد اودک 1200 52.0 5 / 5 01:14.560 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 8 تا 58 طاهر کر فرهاد قزل 1000 52.0 7 / 10 01:02.380 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
از 8 تا 58 طاهر کر عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 5 01:00.490 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
نبرده طاهر کر عبدالمجید کم کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 10 01:03.900 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
مبتدی طاهر کر عبدالمجید کم آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:05.580 -