عالم ناب 5 ساله نریان 609916
تک عالم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 112
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 112
ریتینگ مسافت : 112
بهترین ریتینگ : 116
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 19 6 16 31.58% 909,500,000
بندرترکمن 4 0 4 0.00% 121,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 32,500,000
تهران 2 0 2 0.00% 10,500,500
مجموع 27 6 23 22.22% 1,073,500,500
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره گنبد
1398/01/30
کلاس 1 (بنچ مارک 125) ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده مهرداد خوجملی 1000 54.5 116
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 1 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 116
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 1 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 0.0 5 / 5 (13.5) 01:38.100 116
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کلاس 1(بنچ مارک 125) ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 53.5 116
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 1 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 53.5 3 / 6 (6.5) 01:03.180 116
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
هندیکاپ ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 56.0 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
هندیکاپ ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1700 54.0 1 / 4 01:48.370 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هندیکاپ ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 / 7 (2.0) 01:10.180 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
هندیکاپ ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 2 / 4 (7.5) 01:00.240 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
هندیکاپ قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 / 8 00:59.310 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هندیکاپ قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54.0 4 / 11 01:10.450 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
هندیکاپ خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 54.0 3 / 7 01:40.070 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هندیکاپ خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1600 53.0 3 / 7 01:39.580 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هندیکاپ میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54.0 3 / 9 01:12.340 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هندیکاپ میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 54.0 3 / 8 01:01.840 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
هندیکاپ میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 / 6 01:02.100 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
کورس ویژه دادش وجملی و حمید وجدانی علی خوجملی محمد خوجملی 1600 0.0 2 / 5 01:47.020 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
هندیکاپ ایوب و محمدطاها خوجملی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 56.0 3 / 7 01:00.360 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
هندیکاپ خدرحاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 54.0 3 / 6 00:58.970 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
هندیکاپ خدرحاجی و ملا نور علی خوجملی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 / 5 01:00.030 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
هندیکاپ احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52.0 2 / 8 01:49.600 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
هندیکاپ احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52.0 2 / 8 01:38.240 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
38تا46 امتیاز احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 54.0 1 / 7 01:00.440 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
هندیکاپ احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 52.0 2 / 5 01:00.190 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
کورس ویژه احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 1 / 10 01:00.110 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 8 تا 58 احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1000 55.0 1 / 10 01:01.210 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
از 8 تا 58 احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 1 / 10 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
از 14 تا 58 خدر حاجی خوجملی اسماعیل بدویزاده قربان محمد اودک 1000 54.0 3 / 5 01:03.820 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
از 8 تا 58 خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 5 01:00.840 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مبتدی خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:04.040 -