استیو 4 ساله نریان
خوشناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 38,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 2 0.00% 38,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 8 تا 14 امتیاز احمد بالاخان نوری قورچایی پیمان قلرعطا 1600 52.0 4 / 6 01:45.530 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 0 تا 6 امتیاز احمد بالاخان نوری قورچایی ستار مهرانی 1000 54.0 3 / 9 01:03.440 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 0 تا 6 امتیاز شرکت کانسار کاندوگان شرق صالح بردی گوگ 1200 54.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
2تا6 امتیاز فرشاد احسانی مقدم صالح بردی گوگ بی نام 1000 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نبرده فرشاد احسانی مقدم صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 52.0 2 / 12 01:16.700 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
نبرده فرشاد احسانی مقدم صالح بردی گوگ عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 11 01:06.070 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
مبتدی حکیم سعادتی صالح بردی گوگ محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 10 01:08.400 -