پرنسس 5 ساله مادیان
پوملاتو
سیزده بدر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 1 0.00% 15,000,000