ایزابوی 4 ساله نریان
آنابلا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 2 5 12.50% 180,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 23 2 5 8.70% 180,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 5 حکیم آق ارکاکلی و حاج رجب خوجملی رشید محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 55.0 7 / 9 (8.5) 01:43.854 61
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
هندیکاپ کلاس 6 حکیم آق ارکاکلی و حاج رجب خوجملی رشید محمد خوجملی قربان محمد اودک 1200 56.5 2 / 8 (1.75) 01:13.524 58
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 حسام و الهام آق ارکاکلی رشید محمد خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 57.0 4 / 9 (5.25) 01:04.446 58
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 4 امید یانپی و حکیم آق ارکاکلی رشید محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1200 56.0 10 / 11 (18.5) 01:20.850 62
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
هندیکاپ کلاس 5 حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی بنیامین جرجانی 1200 55.0 5 / 9 (4.75) 01:16.970 62
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 16 تا 22 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی امان محمد قلرعطا 1550 54.0 13 / 13 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 16 تا 20 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی 1000 54.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
از 16 تا 22 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی رامین قهرمان 1000 54.0 5 / 12 (10.5) 01:01.650 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
از 16 تا 22 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1200 54.0 7 / 10 01:13.340 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
از 16 تا 22 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1600 54.0 6 / 7 01:45.230 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 8 تا 14 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی پیمان قلرعطا 1200 54.0 1 / 9 01:14.500 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 8 تا 14 امتیاز حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 5 / 11 01:05.130 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از 8 تا 14امتیاز حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0 4 / 10 01:15.420 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
از 8 تا 14امتیاز حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
از 8 تا 12 امتیاز حکیم ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 54.0 4 / 11 01:04.180 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۱۰ تا ۱۴ حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 9 / 9 01:04.340 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
از 12 تا 14امتیاز حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 52.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
8تا14امتیاز مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی مهرداد خوجملی 1600 52.0 3 / 10 01:46.670 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
8تا14امتیاز مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 9 01:02.600 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سلیم بهزاد نیا عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 52.0 7 / 11 01:17.510 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
8امتیاز مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بی نام 1600 0.0 5 / 10 01:48.620 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
مبتدی و نبرده مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 12 01:02.940 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
نبرده مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 7 / 10 01:04.860 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
از 0 تا 14 مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 5 / 12 01:04.600 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نبرده مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1200 52.0 4 / 12 01:17.620 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
مبتدی مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:06.050 -