بای کال 5 ساله نریان
چکیت
نورمایه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 43
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 43
ریتینگ مسافت : 43
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 51,000,000
آق قلا 5 0 1 0.00% 25,000,000
مجموع 13 0 3 0.00% 76,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
هندیکاپ کلاس 6 شیرمحمد سلیمانی حمید توماچ اله بردی طوئی 1200 50.0 7 / 8 (17.0) 01:17.218 43
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ متین جرجانی 1700 53.0 7 / 10 (24.0) 01:57.420 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 8 تا 14 امتیاز شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ امیر مختومی 1600 52.0 3 / 6 01:45.510 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 0 تا 6 امتیاز شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1600 54.0 2 / 7 01:46.890 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 2 تا 6 امتیاز شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1000 53.0 5 / 9 01:05.960 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 0 تا 6 امتیاز شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز ستار مهرانی 1200 54.0 6 / 12 01:19.330 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
از 2 تا 6 امتیاز شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی محمد غراوی 1000 53.0 7 / 8 01:10.240 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 0 تا 6 امتیاز شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1000 54.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
از ۲ تا ۶ شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1000 53.0 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
نبرده شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ متین جرجانی 1200 52.0 2 / 11 01:17.940 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
نبرده شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ حسین رجال 1550 52.0 5 / 9 01:48.520 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
نبرده شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ بی نام 1000 52.0 9 / 10 01:10.410 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مبتدی و نبرده شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی عطایی 1000 0.0 4 / 10 01:04.190 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
از 0 تا 22 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مبین آسایش 1600 52.0 8 / 10 02:06.940 -