رویال دیاموند 4 ساله مادیان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 5 16.67% 145,750,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 9 1 5 11.11% 145,750,000