شوقی 4 ساله مادیان
طالب یلمه
یوسف ایری
پوملاتو
دیبا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 38
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 38
ریتینگ مسافت : 38
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 111,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 7 0 0 0.00% 0
مجموع 15 1 3 6.67% 111,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
یوسف ایری نورمحمد بهادر 1550 0.0 38
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
یوسف ایری یاسر جرجانی 1000 50.0 8 / 9 (17.25) 01:07.042 38
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
یوسف ایری عبدالحلیم قبادی 1200 50.0 10 / 12 (16.75) 01:22.720 41
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
یوسف ایری عبدالحلیم قبادی 1200 50.0 11 / 12 (25.75) 01:22.890 44
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
یوسف ایری نادر صالح پور 1000 53.0 10 / 11 (29.25) 01:09.580 56
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
قربان دردی تیرغم نورمحمد بهادر 1700 50.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1550 53.0 7 / 8 (15.5) 01:44.230 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ایل محمد غراوی قربان محمد اودک 1200 51.0 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا 1000 52.0 9 / 10 (11.75) 01:04.280 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1600 53.0 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالباسط مخدومی 1550 53.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالباسط مخدومی 1000 53.0 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
عبدالباسط مخدومی 1600 53.0 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53.0 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد 1550 53.0 6 / 10 01:44.930 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53.0 1 / 12 01:16.930 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:05.260 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50.0 2 / 8 01:06.000 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
عبدالباسط مخدومی مهران نوبخت 1000 50.0 6 / 11 01:05.520 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
نوربردی اندروا مهرداد خوجملی 1550 50.0 8 / 9 01:56.010 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
نوربردی اندروا رامین قهرمان 1000 0.0 8 / 10 01:06.470 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
نوربردی اندروا امان محمد قلرعطا 1200 0.0 11 / 11 01:22.950 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
نوربردی اندروا بی نام 1000 0.0 -