پرگار 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
نازکملر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 87
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 87
ریتینگ مسافت : 87
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 124,000,000
بندرترکمن 7 2 5 28.57% 206,500,000
آق قلا 5 1 2 20.00% 120,750,000
مجموع 19 4 10 21.05% 451,250,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 3 مهران کردی بهنام اونق قربان محمد اودک 1550 0.0 8 / 10 (12.75) 01:40.447 91
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
هندیکاپ کلاس 3 مهران کردی بهنام اونق 1000 55.5 91
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 2 حاجی مراد کردی بهنام اونق جواد آچاک 1000 50.0 5 / 7 (5.25) 01:04.468 95
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس 2 هاتف اونق عبدالقیوم اونق قربان محمد اودک 1200 53.5 5 / 8 (9.5) 01:17.223 95
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 3 گل محمد حاجی ایری عبدالقیوم اونق ستار مهرانی 1000 55.0 1 / 6 01:01.460 89
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس ۳ حاج وهاب پورقاز عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.5 3 / 8 (7.0) 01:02.470 87
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 24 تا 34 امتیاز حاجی مراد کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 11 00:59.880 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 24 تا 34 امتیاز محمد امین کردی اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1000 53.0 4 / 10 (5.5) 01:00.010 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 24 تا 34 امتیاز مهران کردی اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 6 / 9 (7.25) 01:01.820 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 24 تا 34 امتیاز محمد امین کردی اراز قربان اونق پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 / 9 (5.0) 01:13.460 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 16 تا 22 امتیاز مهران کردی اراز قربان اونق نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 9 01:02.200 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 16 تا 22 امتیاز میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 7 / 9 01:01.620 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 16 تا 22 امتیاز نعمت الله بستان سرا رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 7 / 8 01:13.630 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 16 تا 22 امتیاز حاجی مراد کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 9 01:01.060 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
از 16 تا 20 امتیاز حاجی مراد کردی عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 / 7 01:02.280 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
از 8 تا 14 امتیاز محمدامین کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 7 01:00.750 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 8 تا 12 امتیاز مهران کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 6 01:00.620 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
از ۲ تا ۶ نعمت الله بستان سرا ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 8 01:01.590 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
از ۲ تا ۴ حاجی مراد کردی ساری اونق پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 8 01:03.380 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مبتدی مرحوم حاجی اماش کردی ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 8 01:05.010 -