ایل سویر 3 ساله نریان
نیوجرسی
هستی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 9 0 2 0.00% 60,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 8 تا 12 امتیاز عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 8 تا 12 امتیاز عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52.0 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال نورمحمد بهادر 1200 52.0 8 / 8 01:15.600 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
از 8 تا 14امتیاز کمال الدین غلامی عوض خوجملی نورمحمد بهادر 1200 52.0 4 / 10 01:15.350 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از 8 تا 14امتیاز ارازقلیچ کسلخه عوض خوجملی عبدالحلیم قبادی 1200 52.0 8 / 10 01:15.020 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 8 تا 12 امتیاز حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:05.080 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 8 تا 12 امتیاز حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 52.0 6 / 8 01:02.580 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
از 2 تا 6 امتیاز حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 / 5 01:03.620 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۸ تا ۱۲ حاجی امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهران عطا 1000 52.0 7 / 7 01:26.110 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مبتدی و نبرده باشگاه فرهنگی ورزشی روانکارهای گلستان سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 0.0 2 / 5 01:05.660 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مبتدی حاجی محمد بازیار سلیم خوجملی مهران قولاق 1000 0.0 7 / 8 01:08.720 -