Close
دلاور 6 ساله نریان تروبرد
مالک:
مربی:
سیلمی: سیتی لیدر
مادیان: دوئل امپرس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 30,000,000
تهران 6 0 2 0.00% 48,000,000
مجموع 9 0 3 0.00% 78,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
از 0 تا 6 امتیاز یارا محمدزاده محمداسلم محمدی بنیامین جرجانی 1400 55.0 2 / 4 1:34.280 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
از 2 تا 16 امتیاز یارا محمدزاده محمداسلم محمدی 1400 0.0 4 / 9 1:35.010 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
از 0تا 12امتیاز یارا محمدزاده محمداسلم محمدی محمود رجال 1000 0.0 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
کورس ویژه یارا محمدزاده محمداسلم محمدی 1400 0.0 6 / 8 1:34.210 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
از 0 تا 8 امتیاز یارا محمدزاده محمداسلم محمدی 1000 0.0 3 / 8 1:03.180 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
از 0 تا 14 امتیاز یارا محمدزاده محمداسلم محمدی 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
از 0 تا 14 یارا محمدزاده محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 0.0 6 / 8 1:05.400 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
از 0 تا 8 سهیل ربیعی محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52.0 2 / 10 1:03.810 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صفرتا6امتیاز سهیل ربیعی محمداسلم محمدی قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 11 1:04.520 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
0تا4امتیاز سهیل ربیعی محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52.0 4 / 6 1:03.910 -