گودبای 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
اورانوس گیو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 36,000,000
بندرترکمن 7 1 2 14.29% 93,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 11,000,000
مجموع 11 1 4 9.09% 140,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 8 تا 14امتیاز سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 / 9 01:02.640 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 8 تا 14 امتیاز سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1200 53.0 4 / 9 01:15.890 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 8تا 14امتیاز دکتر امیرشیر توماچ ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1550 53.0 4 / 5 69:22.000 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
8 تا 14امتیاز علی باجلان ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 51.0 2 / 7 01:01.310 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
از 8 تا 14 امتیاز علی باجلان ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 51.0 4 / 9 01:01.690 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۱۰ تا ۱۴ علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 / 9 01:02.580 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
از 8 تا 10 امتیاز علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51.0 5 / 6 01:00.500 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
از ۲ تا ۶ علی باجلان پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 10 01:00.750 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
از ۲ تا ۶ علی باجلان ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 6 / 10 01:05.080 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
2 امتیاز علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 50.0 4 / 9 01:16.530 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مبتدی و نبرده علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 3 / 10 01:03.830 -