آریاگز 4 ساله نریان
قیصر
روژان بهرام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 147,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 60,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 2 5 16.67% 207,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
امید یزدانی جواد آچاک 1000 51.5 4 / 9 (8.0) 01:08.319 82
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
امید یزدانی 1000 52.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
امید یزدانی یوسف دهش 1000 52.0 5 / 6 (9.5) 01:10.140 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
امید یزدانی اسحاق یزدانی 1000 54.0 3 / 9 01:08.350 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
امید یزدانی جواد آچاک 1600 53.0 3 / 7 01:58.420 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
امید یزدانی یوسف دهش 1200 52.0 2 / 6 01:22.900 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
امید یزدانی یوسف دهش 1000 52.0 1 / 10 01:13.450 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
امید یزدانی یوسف دهش 1000 52.0 5 / 7 01:14.100 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
نظرمحمد گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 / 9 01:13.610 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
نظرمحمد گوگ نژاد مهران عطا 1000 52.0 6 / 11 01:12.500 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
نظرمحمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 11 01:10.000 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
نظرمحمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 / 11 01:13.280 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
نظرمحمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 4 / 10 01:14.310 -