مگنوم 3 ساله نریان
گلداسفینکس
سورینا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 115,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 3 20.00% 115,500,000