مگنوم 3 ساله نریان
گلداسفینکس
سورینا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 115,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 3 14.29% 115,500,000