تیکا 4 ساله مادیان
مای جوی
پری وش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 49
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 49
ریتینگ مسافت : 49
بهترین ریتینگ : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 2 12.50% 99,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 1 2 10.00% 99,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
هندیکاپ کلاس 6 امیررضا دمیرچی یعقوب چپرلی نادر صالح پور 1000 51.0 8 / 9 (18.0) 01:04.526 53
هفته شانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/25
هندیکاپ کلاس 6 امیررضا دمیرچی یعقوب چپرلی نادر صالح پور 1000 54.0 7 / 9 (12.25) 01:03.426 60
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 5 امیررضا دمیرچی مهدی نوایی 1550 52.5 60
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 امیررضا دمیرچی مهدی نوایی عید محمد غراوی 1200 53.5 7 / 8 (16.0) 01:14.941 62
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 8 تا 14 امتیاز امیررضا دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 52.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
از 12 تا 14 امتیاز سلین و امیررضا دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 50.0 5 / 9 (11.0) 01:02.600 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1700 51.0 5 / 10 (15.0) 01:55.440 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 2 تا 6 امتیاز امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 9 01:03.220 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 10 01:02.010 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مبتدی و نبرده امیر رضا و غفار دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 / 7 01:04.700 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مبتدی و نبرده سارا دمیرچی مجید صالح پور 1000 0.0 4 / 7 01:06.370 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مبتدی غفار و امیررضا دمیرچی بهرام حاجی زاده جواد آچاک 1000 50.0 10 / 12 01:09.440 -