آیدا 3 ساله مادیان
پرشین دریم
برایت مون
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
مبتدی و نبرده حاج حسین نعمتی عمر مهرانی 1000 50.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده مرحوم شفیق و رضا مهرانی عمر مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 10 / 10 01:06.220 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده قربان داز گنبدی عمر مهرانی متین مهرانی 1000 50.0 6 / 9 01:06.550 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مبتدی و نبرده عثمان مهرانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 10 01:04.290 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مبتدی و نبرده عمر مهرانی عمر مهرانی پیمان قلرعطا 1000 50.0 9 / 10 01:09.400 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مبتدی و نبرده فردوس فکوری عمر مهرانی رامین قهرمان 1000 50.0 8 / 9 01:07.820 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مبتدی و نبرده عمر مهرانی عمر مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 9 / 11 01:09.160 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مبتدی و نبرده عثمان مهرانی میرعلی مهرانی عبدالحلیم قبادی 1000 0.0 4 / 5 01:17.250 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
مبتدی و نبرده عثمان مهرانی عمر مهرانی بی نام 1000 0.0 5 / 5 01:14.480 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مبتدی کمال دازگنبدی عمر مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 12 / 12 01:12.020 -