جیران 3 ساله مادیان
پرشین دریم
شایلی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 71
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 186,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 2 4 25.00% 186,000,000