ماکان 3 ساله مادیان
والاس
ساقی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 4 60.00% 235,500,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 34,000,000
مجموع 8 3 7 37.50% 335,500,000