ماکسیموم ریسک 16 ساله نریان
بایت دیونت
مانورسیتیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 13,550,000
تهران 3 1 1 33.33% 8,000,000
مجموع 7 2 3 28.57% 21,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
هنديکاپ مسعود بابایی علی خوجملی مجید صالح پور 1000 54.0 5 / 5 01:04.040 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
هنديکاپ حمید نیکومنش امیر جعفرپور 1400 52.0 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
هنديکاپ حمید نیکومنش امیر جعفرپور سعید جعفرپور 1000 55.0 6 / 6 01:02.519 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 18 تا 144 حمید نیکومنش کمال جمشیدی عبدالاسحاق کم 1000 54.0 3 / 6 00:59.080 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
از 18 تا 128 حمید نیکومنش کمال جمشیدی عبدالاسحاق کم 1600 53.0 4 / 7 01:45.440 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1385/12/25
هنديکاپ کمال جمشیدی کمال جمشیدی عبدالاسحاق کم 1000 52.0 1 / 5 00:58.970 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1385/09/03
هنديکاپ ندا سلوک حمید نیکومنش 1000 52.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1385/07/14
از 18 تا 166 ندا سلوک حمید نیکومنش عبدالرحیم آرامیده 1600 52.0 6 / 8 01:50.880 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1385/05/27
از 0 تا 28 ندا سلوک حمید نیکومنش مجید صالح پور 1000 50.0 1 / 11 01:02.460 -