انجوی 4 ساله نریان 002262
مای جوی
جردن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
بهترین ریتینگ : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 1 8.33% 72,000,000
بندرترکمن 9 1 2 11.11% 94,750,000
آق قلا 6 1 3 16.67% 109,500,000
مجموع 27 3 6 11.11% 276,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره گنبد
1398/02/06
هندیکاپ کلاس 5 خلیل صحتی ارازقلی ایری 1000 0.0 69
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 4 خلیل صحتی ارازقلی ایری نورمحمد فیضی 1000 53.0 8 / 12 (13.0) 01:02.458 72
هفته نوزدهم پاییزه گنبد
1397/12/03
هندیکاپ کلاس 4 خلیل صحتی بهروز ایری محمد خوجملی 1000 54.5 6 / 12 (6.75) 01:01.054 72
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
هندیکاپ کلاس 5 محمد یاسین آتابای و محمد طاهر ایزدی سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1200 58.0 5 / 10 (5.25) 01:13.718 70
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 4 محمد یاسین آتابای و محمد طاهر ایزدی سلیم خوجملی علی محمد غراوی 1200 50.5 6 / 11 (9.25) 01:12.644 68
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ شهروز اونق عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 55.5 9 / 11 (15.0) 01:19.522 69
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 4 محمد آتابای و سعید دانشمند سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1200 58.0 5 / 11 (4.0) 01:17.610 69
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس 4 محمد آتابای و سعید دانشمند سلیم خوجملی مهران عطا 1000 53.5 3 / 5 (10.25) 01:04.500 69
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 24 تا 34 امتیاز حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1550 55.0 7 / 9 (19.75) 01:40.470 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 24 تا 34 امتیاز حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1000 54.0 3 / 11 (1.5) 01:00.120 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
از 16 تا 22 امتیاز حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1000 54.0 1 / 9 00:59.700 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 16 تا 20 امتیاز حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی مهران عطا 1000 54.0 4 / 11 (6.25) 01:00.550 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 16 تا 22 امتیاز تاج محمد آخوند آتابای و مهندس حکیم محمد آلق عوض خوجملی مهران عطا 1000 54.0 4 / 9 (7.5) 01:00.990 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 16 تا 22 امتیاز تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی مهران عطا 1700 54.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 16 تا 22 امتیاز تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1600 54.0 9 / 10 01:47.820 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
از 16 تا 22 امتیاز تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی پیمان قلرعطا 1000 54.0 7 / 9 01:01.650 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 / 8 01:12.740 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 12امتیاز بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1200 54.0 4 / 9 01:13.360 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
از 8 تا 14 امتیاز فرهاد آتابای و فرزین کر سلیم خوجملی جواد آچاک 1200 54.0 4 / 8 01:13.340 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از 8 تا 14امتیاز مسعود افراس آب سلیم خوجملی 1200 54.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
از 8 تا 14امتیاز تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54.0 7 / 9 01:03.780 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 2 تا 4 امتیاز تاج محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ستار مهرانی 1200 53.0 1 / 11 01:14.160 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 2 تا 6 امتیاز تیمور آزمون عوض خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 10 01:04.080 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مبتدی و نبرده تیمور آزمون عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 11 01:04.380 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مبتدی و نبرده مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 52.0 6 / 9 01:05.360 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مبتدی و نبرده مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی رامین قهرمانی 1000 52.0 6 / 10 01:04.390 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نبرده نازمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی پیمان قلرعطا 1000 52.0 7 / 11 01:03.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبتدی نارمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 52.0 6 / 9 01:06.540 -