فریدا 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
سلویه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 18,000,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 90,000,000
مجموع 5 1 3 20.00% 108,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
از 12 تا 14 امتیاز فرامرز آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 12تا 14 امتیاز متین شمسایی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50.0 3 / 7 (5.0) 01:13.860 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 8 تا 14امتیاز فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 8 01:02.810 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
از 8 تا 14امتیاز حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52.0 8 / 10 01:02.350 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 2 تا 4 امتیاز ماجد و حافظ آتابای ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 51.0 1 / 7 01:01.540 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
از 2 تا 6 امتیاز فرامرز آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبتدی فرامرز آتابای ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 / 9 01:03.170 -