داغ مایه 3 ساله نریان
لهن گرین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 71
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 1 12.50% 62,000,000
بندرترکمن 7 0 2 0.00% 46,500,000
آق قلا 3 1 2 33.33% 75,000,000
مجموع 18 2 5 11.11% 183,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
هندیکاپ کلاس 4 محمد علاقی اویس رنجبر علی محمد غراوی 1200 54.5 8 / 9 (11.5) 01:15.047 71
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هندیکاپ کلاس 5 محمد علاقی اویس رنجبر امیر مختومی 1000 57.0 1 / 11 01:01.741 63
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 محمد علاقی اویس رنجبر امیر مختومی 1000 53.5 1 / 9 01:03.443 54
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 5 محمد علاقی اویس رنجبر پیمان قلرعطا 1200 53.0 9 / 12 (24.5) 01:22.630 54
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
Maiden محمد علاقی اویس رنجبر امیر مختومی 1000 54.0 3 / 11 (1.25) 01:04.560 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر امیر مختومی 1000 54.0 7 / 10 (13.0) 01:04.800 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر مبین آسایش 1000 54.0 7 / 10 (16.5) 01:03.640 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر مبین آسایش 1000 53.0 3 / 8 (3.0) 01:01.400 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 2 تا 4 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر متین جرجانی 1000 53.0 6 / 11 (11.0) 01:04.000 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53.0 10 / 10 01:04.900 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53.0 12 / 12 01:04.740 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 9 / 11 01:16.040 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 2 تا 4 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر عبدالحلیم قبادی 1000 53.0 10 / 12 01:08.160 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 2 تا 6 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر متین جرجانی 1200 54.0 8 / 9 01:18.690 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
از 8 تا 14 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر امان محمد قلرعطا 1000 52.0 7 / 7 01:03.240 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مبتدی و نبرده محمد علاقی و محمد شعیب پناهی خسرو برزین قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 9 01:01.510 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نبرده اسحاق رنجبر خسرو برزین آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 11 01:02.920 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبتدی محمد علاقی خسرو برزین محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 9 01:06.260 -