هاکان 3 ساله نریان
لاودگاس
درنام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 66,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 66,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هندیکاپ کلاس 5 افسانه آموزگار موسی آق ارکاکلی عبدالحلیم قبادی 1000 50.5 50
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا آرمین آق آتابای 1700 52.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 8 تا 12 امتیاز سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا پیمان قلرعطا 1600 52.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 8 تا 10 امتیاز جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا قربان محمد اودک 1200 52.0 7 / 9 (21.0) 01:16.340 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مبتدی و نبرده جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:03.950 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مبتدی و نبرده بنیامین و دانیال عمادی مولام نفس قلرعطا 1000 52.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1000 52.0 7 / 11 01:46.220 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مبتدی و نبرده فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ هادی امین پور 1000 52.0 8 / 9 01:09.400 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبتدی فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ 1000 52.0 -