هاکان 4 ساله نریان 004979
لاودگاس
درنام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 45
بهترین ریتینگ : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 1 14.29% 66,000,000
مجموع 7 1 1 14.29% 66,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/25
هندیکاپ کلاس 7 امیر علی نوری ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1550 57.0 50
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
هندیکاپ کلاس 7 امیر علی نوری موسی آق ارکاکلی رامین قهرمانی 1200 56.5 4 / 9 (10.25) 01:15.387 50
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هندیکاپ کلاس 5 افسانه آموزگار موسی آق ارکاکلی عبدالحلیم قبادی 1000 50.5 50
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا آرمین آق آتابای 1700 52.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 8 تا 12 امتیاز سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا پیمان قلرعطا 1600 52.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 8 تا 10 امتیاز جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا قربان محمد اودک 1200 52.0 7 / 9 (21.0) 01:16.340 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مبتدی و نبرده جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:03.950 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مبتدی و نبرده بنیامین و دانیال عمادی مولام نفس قلرعطا 1000 52.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1000 52.0 7 / 11 01:46.220 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مبتدی و نبرده فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ هادی امین پور 1000 52.0 8 / 9 01:09.400 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبتدی فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ 1000 52.0 -