شیدابن 3 ساله نریان
سیتی لیدر
آریزونا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 60,000,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 18,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 1 2 12.50% 78,000,000