بالریانقاق 3 ساله نریان
پرشین دریم
ملکه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 59
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 59
ریتینگ مسافت : 59
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 62,000,000
مجموع 14 1 2 7.14% 78,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
عید قلی قربانی 1550 0.0 59
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
عید قلی قربانی 1000 50.0 59
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
عید قلی قربانی یعقوب توسلی 1000 53.5 7 / 9 (18.25) 01:07.468 59
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
عید قلی قربانی 1000 56.0 59
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
عید قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 1 / 9 01:19.419 -
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
عید قلی قربانی یعقوب توسلی 1000 54.0 9 / 11 (11.5) -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
عید قلی قربانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 10 (7.5) 01:03.560 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
عید قلی قربانی مهران عطا 1000 52.0 10 / 10 (18.5) 01:04.060 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
همراه نعمتی یاسر جرجانی 1000 52.0 5 / 11 (10.0) 01:03.770 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
همراه نعمتی نادر صالح پور 1200 52.0 5 / 12 (6.0) 01:14.980 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
همراه نعمتی امیر مختومی 1600 52.0 10 / 11 01:48.540 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
همراه نعمتی امیر مختومی 1000 52.0 8 / 10 01:04.430 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
همراه نعمتی متین جرجانی 1000 52.0 8 / 10 01:04.780 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
همراه نعمتی مهرداد خوجملی 1200 52.0 11 / 11 01:18.420 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
همراه نعمتی پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 / 11 01:06.120 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
همراه نعمتی بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 10 01:06.120 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
همراه نعمتی نورمحمد بهادر 1000 52.0 6 / 9 01:08.240 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
همراه نعمتی 1000 52.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
همراه نعمتی 1000 52.0 -