پرشین لیدی۲ 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
جواهر بدراقی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 50.0 8 / 11 01:05.290 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تاج محمد گوگ نژاد مهدی صداقت 1000 50.0 10 / 11 01:09.060 -