مون راکت 3 ساله نریان
هانی مون
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 3 0.00% 66,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 19,500,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 4 0.00% 85,500,000