سرخان هج 3 ساله مادیان
متوهج
لاله سرخ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 85
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 3 20.00% 118,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 6 1 4 16.67% 148,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
هندیکاپ کلاس 3 محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 52.0 9 / 10 (12.25) 01:02.200 85
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 14 امتیاز محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53.0 2 / 5 01:00.780 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
از 8 تا 14امتیاز محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی متین جرجانی 1000 53.0 4 / 10 01:00.530 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 0 تا 6 امتیاز محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 7 01:01.310 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
از 0 تا 4 امتیاز محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 3 / 5 01:15.050 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مبتدی و نبرده محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 6 -