گلدن استیت 3 ساله نریان
گلداسفینکس
اسکارلت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 78,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 2 20.00% 78,000,000