گل یوکابد 3 ساله مادیان
یوکابد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 149,000,000
بندرترکمن 4 0 3 0.00% 90,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 14 1 8 7.14% 254,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
هندیکاپ کلاس 4 هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1200 55.5 7 / 9 (11.25) 01:15.004 77
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
هندیکاپ کلاس 4 هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1000 56.0 2 / 10 (2.0) 01:01.735 76
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
هندیکاپ کلاس 5 هلیا غفاری سلیم خوجملی رامین قهرمان 1000 55.5 1 / 9 01:01.901 68
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
هندیکاپ کلاس 5 هلیا غفاری سلیم خوجملی 1200 54.0 68
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 16 تا 22 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی 1550 51.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 16 تا 22 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی 1000 51.0 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 16 تا 22 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1000 51.0 5 / 10 (9.0) 01:00.620 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
از 8 تا 14 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1000 53.0 2 / 11 (2.75) 01:00.490 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 8 تا 14 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1000 51.0 2 / 8 (6.0) 01:00.320 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 8 تا 10 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی مهران عطا 1000 50.0 3 / 9 (0.5) 01:02.030 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 8 تا 10 امتیاز هلیا غفاری عوض خوجملی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 11 01:03.820 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 2 تا 6 امتیاز هلیا غفاری سلیم خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 9 01:02.280 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 2 تا 6 امتیاز هلیا غفاری عبدالناصر قربانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 / 9 01:04.310 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
2 امتیاز هلیا غفاری عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 11 01:04.350 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 2 تا 4 امتیاز هلیا غفاری عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1200 50.0 7 / 11 01:16.650 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
کورس ویژه هلیا غفاری عبدالناصر قربانی متین جرجانی 1000 50.0 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
از 0 تا 12 امتیاز هلیا غفاری عبدالناصر قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0.0 3 / 6 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مبتدی نبرده هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 0.0 -