ایپک 4 ساله مادیان
المرام
اسکارلت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 40
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 40
ریتینگ مسافت : 40
بهترین ریتینگ : 52
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 2 تا 6 امتیاز سام اسکندری جمشید روشنی رامین آق آتابای 1000 50.0 9 / 10 (18.5) 01:04.050 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 2 تا 6 امتیاز سام اسکندری جمشید روشنی 1550 50.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی مهرداد خوجملی 1200 50.0 3 / 9 (4.0) 01:16.570 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی مهرداد خوجملی 1000 50.0 5 / 11 (7.5) 01:05.250 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 / 8 01:06.070 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مبتدی نبرده سام اسکندری جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 4 01:07.260 -