لرداسفینکس 3 ساله نریان
گلداسفینکس
لیدی آگوگ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 6 1 2 16.67% 90,000,000