معرکه 3 ساله نریان
لاودگاس
جی پیک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 63
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 117,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 1 4 11.11% 132,000,000