آچیلای 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آلباتراس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 48
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 48
ریتینگ مسافت : 48
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 8 1 1 12.50% 60,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 7 یاسین ومحمد مبین کلته و طاها نظرخانی ابراهیم مهرانی رامین قهرمان 1000 55.5 8 / 8 (14.5) 01:03.965 51
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هندیکاپ کلاس 5 یاسین و حاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی متین جرجانی 1000 51.0 7 / 11 (22.5) 01:06.352 55
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 یاسین و حاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی 1000 52.0 55
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 8 تا 14 امتیاز یاسین و حاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی قربان محمد اودک 1000 50.0 6 / 10 (8.5) 01:02.780 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
از 8 تا 14 امتیاز یاسین وحاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی 1000 50.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 8 تا 10 امتیاز یاسین وحاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی رامین قهرمان 1000 50.0 4 / 9 (7.5) 01:03.120 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 8 تا 12 امتیاز بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 8 / 8 01:03.550 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 8 تا 14 امتیاز مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 11 / 11 01:07.730 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مبتدی و نبرده مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 11 01:02.260 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مبتدی و نبرده محمدمبین طاها و یاسین کلته ابراهیم مهرانی رامین قهرمان 1000 50.0 5 / 8 01:06.090 -