گلدبوی 4 ساله نریان
گلداسفینکس
آلتین آی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
بهترین ریتینگ : 64
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 54,000,000
آق قلا 3 1 1 33.33% 60,000,000
مجموع 10 1 3 10.00% 114,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم قیوم پوری جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 54.0 7 / 9 (12.5) 01:18.620 64
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز آنا پقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 53.0 2 / 10 (7.0) 01:53.560 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 8 تا 10 امتیاز آنا پقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 52.0 3 / 9 (11.5) 01:14.260 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 8 تا 10 امتیاز آنا پقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 7 / 11 01:04.230 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 8 تا 12 امتیاز آنا پقه نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 8 01:02.260 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 12امتیاز لقمان پقه نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1200 52.0 5 / 9 01:15.260 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 8 تا 14امتیاز حاج غفور پقه نصرت ا... خوجملی رامین قهرمانی 1000 52.0 8 / 8 01:03.910 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ار 8 تا 14 امتیاز حاج غفور پقه عبدالخلیل مهرانی جواد آچاک 1000 52.0 7 / 10 01:04.150 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 8 تا 12 امتیاز حاج غفور پقه عبدالخلیل مهرانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 8 01:02.970 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مبتدی و نبرده آق محمد و علی گری عبدالخلیل مهرانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 8 01:03.160 -