طاهانور 3 ساله نریان
المرام
صوفیا2
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 163,000,000
آق قلا 4 0 2 0.00% 67,500,000
مجموع 8 2 5 25.00% 230,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1200 56.5 75
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 4 محمد ارمیا چیره نور حمید روشنی امیر مختومی 1550 0.0 2 / 10 (5.5) 01:36.681 73
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
هندیکاپ کلاس 5 زنده یاد حاج کاکا خوجملی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 56.5 2 / 9 (0.75) 01:02.032 66
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس 4 ماهان طاها صفا و ارمیا چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52.5 5 / 5 (19.25) 01:06.170 67
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 16 تا 22 امتیاز نجیب الله طعنه مهرداد گرکز و محمد ارمیا چیره نور مهران خوجملی 1000 54.0 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 10 تا 14امتیاز مرحومان ابراهیم آتابای و آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 10 01:01.970 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
از 2 تا 6 امتیاز مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 10 01:01.440 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 2 تا 4 امتیاز مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی 1000 53.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
از 4 تا 6 امتیاز حاج نور محمد طعنه مهران خوجملی نورمحمد بهادر 1000 52.0 8 / 9 01:05.180 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از 2 تا 4 امتیاز طاها و محمدصفا و محمدارمیا چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 6 / 8 01:05.520 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مبتدی و نبرده مرحومان آنه چیره نور و آنه قربان نظری نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 / 8 01:03.210 -