آتش امین 4 ساله نریان 426576
هالتوشان
حسرت زمان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
بهترین ریتینگ : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 5 16.67% 238,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 15 3 6 20.00% 298,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
کلاس 1 (بنچ مارک 115) پدرام کوهی امید جرجانی یاسر جرجانی 2200 53.0 90
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
هندیکاپ کلاس ۳ پدرام کوهی امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 55.0 7 / 10 (8.5) 01:22.178 90
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 115) پدرام کوهی امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 53.5 4 / 9 (5.25) 01:20.261 85
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 4 یونس آق قربان محمد قولرعطا یاسر جرجانی 1000 55.0 1 / 10 01:10.673 78
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 3 پدرام کوهی و صادق حاج قاسمی حجت آجودانی رضا فهیمی 1000 52.0 7 / 9 (6.0) 01:10.798 80
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 3 مهندس اصغر قاید امینی احمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 / 8 (15.25) 01:15.160 82
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
هندیکاپ اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 5 / 6 (10.5) 01:08.280 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
از 16 تا 22 امتیاز اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1600 54.0 2 / 5 (0.5) 02:01.030 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 24 تا 30 امتیاز محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 6 (11.5) 01:10.560 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 16 تا 22 امتیاز محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 54.0 5 / 6 (10.0) 01:11.110 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 8 تا 14 امتیاز محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1600 54.0 1 / 6 01:58.290 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
از 8 تا 12 امتیاز اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 7 01:10.260 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
از 8 تا 12 امتیاز اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 7 01:24.910 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 8 تا 12 امتیاز اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال جواد آچاک 1000 52.0 4 / 6 01:14.080 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مبتدی و نبرده اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 5 01:10.790 -