کیک قانقرمه 3 ساله مادیان
بوکی تو
سولماز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 5 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 2 0.00% 66,000,000