نازجرن 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
گل آیناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 60,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 60,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالله قلرعطا عبدالله قلرعطا 1000 50.0 9 / 9 (16.0) 01:05.027 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رشید عطایی رامین قهرمان 1550 50.0 8 / 8 01:45.260 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کاکش عطایی رامین قهرمان 1200 50.0 8 / 9 01:16.810 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 9 01:05.960 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
رشید عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 7 01:05.170 -