سان اسکای 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
لیدی اسکای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 53
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 53
ریتینگ مسافت : 53
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 5 1 1 20.00% 62,000,000
مجموع 10 1 2 10.00% 95,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی پیمان قلرعطا 1000 52.5 6 / 9 (15.5) 01:06.511 56
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 5 عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 9 / 12 (13.5) 01:21.960 56
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 5 عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی 1200 52.0 56
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
Maiden عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 11 01:04.330 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 2 تا 6 امتیاز عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی 1000 51.0 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 2 تا 6 امتیاز عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی 1700 51.0 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 2 تا 6 امتیاز عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی رامین قهرمان 1550 51.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 2 تا 6 امتیاز عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی پیمان قلرعطا 1200 51.0 10 / 12 (17.0) 01:17.290 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مبتدی و نبرده عامر و عابد مراد چله حاجی مراد یلقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 9 01:04.220 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی 1000 50.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک 1000 50.0 5 / 9 01:04.920 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مبتدی و نبرده عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر 1000 50.0 9 / 10 01:06.950 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مبتدی و نبرده عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک 1000 50.0 9 / 11 01:06.370 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مبتدی و نبرده عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر 1000 50.0 6 / 7 01:05.260 -