آریانازسرمدی 3 ساله نریان
آریاگلد
گل براق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 16,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 16,500,000