سرگل2 3 ساله مادیان
نیوجرسی
دوربن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 15,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 10 0 2 0.00% 48,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 7 حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 55.5 4 / 8 (7.25) 01:02.498 51
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 6 حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی نادر صالح پور 1200 53.5 8 / 12 (14.25) 01:15.264 55
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کلاس Maiden حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی 1000 52.0 -
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
Maiden حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 11 / 11 (22.0) -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 2 تا 6 امتیاز حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 11 (6.0) 01:02.430 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 2 تا 4 امتیاز حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 11 (8.5) 01:03.520 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 2 تا 6 امتیاز محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 9 01:03.480 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 2 تا 4 امتیاز محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 10 01:04.350 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 2 تا 4 امتیاز محمد خان شهرکردی رشید عطایی محمود عطا سیدی 1000 50.0 11 / 12 01:11.280 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده ایمان عطا رشید عطایی نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 / 11 01:05.200 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مبتدی و نبرده محمدخان شهرکردی رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 / 11 01:04.590 -