سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1000 0