پدروپاپلو 4 ساله نریان 005933
گلداسفینکس
مایا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 59
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 59
ریتینگ مسافت : 59
بهترین ریتینگ : 59
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 3 0.00% 70,500,000
مجموع 4 0 3 0.00% 70,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره گنبد
1398/02/12
هندیکاپ کلاس 6 محمد رضا خوجملی و طاهر راوش امانگلدی خوجملی متین جرجانی 1000 54.0 11 / 12 (13.75) 01:03.721 59
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 6 محمد رضا خوجملی و طاهر راوش امانگلدی خوجملی متین جرجانی 1000 56.0 3 / 8 (1.25) 01:01.915 59
هفته بیست و سوم پاییزه گنبد
1397/12/17
Maiden محمد رضا خوجملی امانگلدی خوجملی جواد آچاک 1000 54.0 2 / 8 (1.25) 01:02.654 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden محمد طاها راوشی امانگلدی خوجملی 1000 54.0 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
از 2 تا 6 امتیاز حاج طاهر جرجانی جمشید جرجانی 1200 52.0 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مبتدی و نبرده حاج طاهر جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 3 / 10 01:05.420 -